282/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Καθαριότητας

282/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Καθαριότητας

ADS2822010.pdfa