174/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο περίπτερο ιδιοκτησίας Καντιώτη Ιωάννη για ογκώδη απορρίμματα, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του Κανονισμού Καθαριότητας

174/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο περίπτερο ιδιοκτησίας Καντιώτη Ιωάννη για ογκώδη απορρίμματα, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του Κανονισμού Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο περίπτερο ιδιοκτησίας Καντιώτη Ιωάννη για ογκώδη απορρίμματα, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2  του Κανονισμού Καθαριότητας

ads174.pdfa