028/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο Σιάχο Ιωάννη του Κων/νου για αυθαίρετη κοπή δένδρου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου