113/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κ. ΡΑΪΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ για αυθαίρετη κοπή δένδρων, σύμφωνα με τα άρθρα 23 & 36 παρ. 4 του Κανονισμού Καθαριότητας

113/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κ. ΡΑΪΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ για αυθαίρετη κοπή δένδρων, σύμφωνα με τα άρθρα 23 & 36 παρ. 4 του Κανονισμού Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κ. ΡΑΪΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ για αυθαίρετη κοπή δένδρων, σύμφωνα με τα άρθρα 23 & 36 παρ. 4 του Κανονισμού Καθαριότητας

ads1132010.pdfa