076/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας ΤΖΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

076/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας ΤΖΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας ΤΖΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

ads076.pdfa

076/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας ΤΖΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a