410/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 35 § 4 α’, δ’ & ε’ του Κανονισμού Καθαριότητας

410/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 35 § 4 α’, δ’ & ε’ του Κανονισμού Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 35 § 4 α’, δ’ & ε’ του Κανονισμού Καθαριότητας

ads410.pdfa