053/2013 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε., για αυθαίρετη κοπή δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος