356/2013 – Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 166/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 1191 και στο Ο.Τ. 350 «Τροποποίηση Ρυμοτομικών γραμμών» με διατήρηση θετικού ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων»

356/2013 – Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 166/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 1191 και στο Ο.Τ. 350 «Τροποποίηση Ρυμοτομικών γραμμών» με διατήρηση θετικού ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων»

356/2013 – Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 166/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 1191 και στο Ο.Τ. 350 «Τροποποίηση Ρυμοτομικών γραμμών» με διατήρηση θετικού ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων»