355/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ του δικαιούχου ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

355/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ του δικαιούχου ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ του δικαιούχου ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

ads3552010.pdfa