054/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 74,25 € στην κα ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

054/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 74,25 € στην κα ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 74,25 € στην κα ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

ads0542010.pdfa