356/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 75,00 € υπέρ της δικαιούχου ΑΦΕΣ ΡΟΚΑΝΑ Ο.Ε.

356/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 75,00 € υπέρ της δικαιούχου ΑΦΕΣ ΡΟΚΑΝΑ Ο.Ε.

Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 75,00 € υπέρ της δικαιούχου ΑΦΕΣ ΡΟΚΑΝΑ Ο.Ε.

ads3562010.pdfa