386/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

386/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Λήψη απόφασης για επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ads3862010.pdfa