150/2010 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων για το έτος 2010