150/2010 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων για το έτος 2010

150/2010 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων για το έτος 2010

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων για το έτος 2010

ads1502010.pdfa

Τελευταία Νέα