128/2009 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης Δήμου Ιλίου