378/2009 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00 € υπέρ του 4ου Γυμνασίου Ιλίου για στήριξη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

378/2009 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00 € υπέρ του 4ου Γυμνασίου Ιλίου για στήριξη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00 € υπέρ του 4ου Γυμνασίου Ιλίου για στήριξη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ads378.pdfa