077/2010 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00€ υπέρ του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κάτω Ιταλία

077/2010 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00€ υπέρ του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κάτω Ιταλία

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00€ υπέρ του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κάτω Ιταλία

ads0772010.pdfa