081/2013 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 580,00 € στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου

081/2013 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 580,00 € στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου