049/2019 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ