003/2012 – Λήψη απόφασης για καθαρισμό πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Πετρουπόλεως

003/2012 – Λήψη απόφασης για καθαρισμό πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Πετρουπόλεως

Λήψη απόφασης για καθαρισμό πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Πετρουπόλεως

aepz0032012.pdfa