511/2009 – Λήψη απόφασης για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2010

511/2009 – Λήψη απόφασης για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2010

Λήψη απόφασης για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2010

ads511.pdfa