Λήψη απόφασης για καθιέρωση καθημερινού ωραρίου εργασίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του αθλητικού τμήματος σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες

Λήψη απόφασης για καθιέρωση καθημερινού ωραρίου εργασίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του αθλητικού τμήματος σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες