046/2019 – Λήψη απόφασης για κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου του Δήμου Ιλίου