268/2010 – Λήψη απόφασης για κατάργηση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην Μ. Ανατολής και απαγόρευση εισόδου φορτηγών στην Μ. Ανατολής και στην Ελ Αλαμέιν

268/2010 – Λήψη απόφασης για κατάργηση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην Μ. Ανατολής και απαγόρευση εισόδου φορτηγών στην Μ. Ανατολής και στην Ελ Αλαμέιν

Λήψη απόφασης για κατάργηση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην Μ. Ανατολής και απαγόρευση εισόδου φορτηγών στην Μ. Ανατολής και στην Ελ Αλαμέιν

ADS2682010.pdfa

268/2010 – Λήψη απόφασης για κατάργηση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην Μ. Ανατολής και απαγόρευση εισόδου φορτηγών στην Μ. Ανατολής και στην Ελ Αλαμέιν