033/2010 – Λήψη απόφασης για κατάργηση της θέσης του περιπτέρου επί των οδών Αγ. Φανουρίου & Γρηγορίου Ε’ (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και αντικατάσταση της με άλλη επί της οδού Ψαρρών Ο.Τ. 310

033/2010 – Λήψη απόφασης για κατάργηση της θέσης του περιπτέρου επί των οδών Αγ. Φανουρίου & Γρηγορίου Ε’ (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και αντικατάσταση της με άλλη επί της οδού Ψαρρών Ο.Τ. 310

Λήψη απόφασης για κατάργηση της θέσης του περιπτέρου επί των οδών Αγ. Φανουρίου & Γρηγορίου Ε’ (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και αντικατάσταση της με άλλη επί της οδού Ψαρρών Ο.Τ. 310

ads033_1.pdfa