Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση του λαογραφικού μουσείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση του λαογραφικού μουσείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση του λαογραφικού μουσείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa1002011.pdfa