236/2013 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2008 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Αχελώου & Γραβιάς μεταξύ των Ο.Τ. 417 – 455 περιοχής Αγ. Φανουρίου

236/2013 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2008 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Αχελώου & Γραβιάς μεταξύ των Ο.Τ. 417 – 455 περιοχής Αγ. Φανουρίου