047/2009 – Λήψη απόφασης για καταβολή κεφαλαίου ποσού 5.099,80 € ως συμμετοχή του Δήμου στην Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.