385/2018 – Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις, βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4483/2017

385/2018 – Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις, βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4483/2017

385/2018 – Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις, βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4483/2017

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a