551/2009 – Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 401.604,42 € στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου μας

551/2009 – Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 401.604,42 € στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου μας

Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 401.604,42 € στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου μας

ads551.pdfa