163/2010 – Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης των ΚΗΟ 4978 & ΚΗΟ 5197 Ι.Χ. αυτοκινήτων του Δήμου

163/2010 – Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης των ΚΗΟ 4978 & ΚΗΟ 5197 Ι.Χ. αυτοκινήτων του Δήμου

Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης των ΚΗΟ 4978 & ΚΗΟ 5197 Ι.Χ. αυτοκινήτων του Δήμου

ads1632010.pdfa