226/2010 – Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗΗ 1240 & ΚΗΟ 5207 Ι.Χ. αυτοκινήτων του Δήμου Ιλίου

226/2010 – Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗΗ 1240 & ΚΗΟ 5207 Ι.Χ. αυτοκινήτων του Δήμου Ιλίου

Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗΗ 1240 & ΚΗΟ 5207 Ι.Χ. αυτοκινήτων του Δήμου Ιλίου

ads2262010.pdfa