069/2011 – Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης του ΚΗΟ 4979 επιβατικού οχήματος

069/2011 – Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης του ΚΗΟ 4979 επιβατικού οχήματος

Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης του ΚΗΟ 4979 επιβατικού οχήματος

ADS0692011.pdfa