Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος βοηθητικού χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος βοηθητικού χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος βοηθητικού χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2132010.pdfa