360/2009 – Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για την στέγαση των Υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου

360/2009 – Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για την στέγαση των Υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου

Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για την στέγαση των Υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου

ads360.pdfa