379/2009 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 100,00 € από τον υπ’ αριθ. 41/02-06-2009 Βεβαιωτικό Κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΒΑΪΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ

379/2009 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 100,00 € από τον υπ’ αριθ. 41/02-06-2009 Βεβαιωτικό Κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΒΑΪΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ

Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 100,00 € από τον υπ’ αριθ. 41/02-06-2009 Βεβαιωτικό Κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΒΑΪΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ

ads379.pdfa

379/2009 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 100,00 € από τον υπ’ αριθ. 41/02-06-2009 Βεβαιωτικό Κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΒΑΪΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a