356/2009 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 891,04 € από τον 42/04-06-2009 Βεβαιωτικό Κατάλογο (αναδρομικά δημοτικών τελών, φόρου και πρόστιμο)

356/2009 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 891,04 € από τον 42/04-06-2009 Βεβαιωτικό Κατάλογο (αναδρομικά δημοτικών τελών, φόρου και πρόστιμο)

Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 891,04 € από τον 42/04-06-2009 Βεβαιωτικό Κατάλογο (αναδρομικά δημοτικών τελών, φόρου και πρόστιμο)

ads356.pdfa

356/2009 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 891,04 € από τον 42/04-06-2009 Βεβαιωτικό Κατάλογο (αναδρομικά δημοτικών τελών, φόρου και πρόστιμο)