132/2010 – Λήψη απόφασης για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος παλιού δημοτικού δρόμου στην ιδιοκτησία Χριστοπούλου Αθηνάς επί της οδού Καπετάν Βέρα – Ο.Τ. 2155 περιοχής Ραδιοφωνίας βάσει της πράξης αναλογισμού 47/1981

132/2010 – Λήψη απόφασης για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος παλιού δημοτικού δρόμου στην ιδιοκτησία Χριστοπούλου Αθηνάς επί της οδού Καπετάν Βέρα – Ο.Τ. 2155 περιοχής Ραδιοφωνίας βάσει της πράξης αναλογισμού 47/1981

Λήψη απόφασης για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος παλιού δημοτικού δρόμου στην ιδιοκτησία Χριστοπούλου Αθηνάς επί της οδού Καπετάν Βέρα – Ο.Τ. 2155 περιοχής Ραδιοφωνίας βάσει της πράξης αναλογισμού 47/1981

ads1322010.pdfa

132/2010 – Λήψη απόφασης για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος παλιού δημοτικού δρόμου στην ιδιοκτησία Χριστοπούλου Αθηνάς επί της οδού Καπετάν Βέρα – Ο.Τ. 2155 περιοχής Ραδιοφωνίας βάσει της πράξης αναλογισμού 47/1981