169/2010 – Λήψη απόφασης για οικονομική επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου