169/2010 – Λήψη απόφασης για οικονομική επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου

169/2010 – Λήψη απόφασης για οικονομική επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου

Λήψη απόφασης για οικονομική επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου

ads1692010.pdfa