168/2010 – Λήψη απόφασης για οικονομική επιχορήγηση του Οργανισμού Διοίκησης & Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

168/2010 – Λήψη απόφασης για οικονομική επιχορήγηση του Οργανισμού Διοίκησης & Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Λήψη απόφασης για οικονομική επιχορήγηση του Οργανισμού Διοίκησης & Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ads1682010.pdfa