047/2013 – Λήψη απόφασης για ονομασία ανωνύμων οδών στο Ο.Τ. 1253

047/2013 – Λήψη απόφασης για ονομασία ανωνύμων οδών στο Ο.Τ. 1253