Λήψη απόφασης για ορισμό επιτροπών για διαγωνισμούς : Παραμυθιού, Φωτογραφίας, Βίντεο

Λήψη απόφασης για ορισμό επιτροπών για διαγωνισμούς : Παραμυθιού, Φωτογραφίας, Βίντεο