311/2015 – Λήψη απόφασης για οφειλή από βεβαιωτικό κατάλογο του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ