320/2013 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Γούναρη έναντι όλων των καθέτων της πλην των οδών Ν. Ζέρβα, Έκτορος, Γριμπόβου

320/2013 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Γούναρη έναντι όλων των καθέτων της πλην των οδών Ν. Ζέρβα, Έκτορος, Γριμπόβου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a