320/2013 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Γούναρη έναντι όλων των καθέτων της πλην των οδών Ν. Ζέρβα, Έκτορος, Γριμπόβου

320/2013 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Γούναρη έναντι όλων των καθέτων της πλην των οδών Ν. Ζέρβα, Έκτορος, Γριμπόβου