319/2013 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Μοναστηρίου έναντι όλων των καθέτων της πλην της οδού Πρωταγόρα