031/2019 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης σχολικών κτιρίων από την ΚΤΥΠ

031/2019 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης σχολικών κτιρίων από την ΚΤΥΠ

Τελευταία Νέα