031/2019 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης σχολικών κτιρίων από την ΚΤΥΠ