131/2015 – Λήψη απόφασης για προσθήκη εξυπηρετούμενων ατόμων και χορήγηση άδειας μουσικής για το έτος 2015

131/2015 – Λήψη απόφασης για προσθήκη εξυπηρετούμενων ατόμων και χορήγηση άδειας μουσικής για το έτος 2015