248/2010 – Λήψη απόφασης για προστασία εισόδου παιδικής χαράς