445/2009 – Λήψη απόφασης για προτεραιότητα της οδού Παύλου Μελά (στο τμήμα μεταξύ των Λεωφ. Παλατιανής & Κων/λεως) έναντι των καθέτων οδών της

445/2009 – Λήψη απόφασης για προτεραιότητα της οδού Παύλου Μελά (στο τμήμα μεταξύ των Λεωφ. Παλατιανής & Κων/λεως) έναντι των καθέτων οδών της

Λήψη απόφασης για προτεραιότητα της οδού Παύλου Μελά (στο τμήμα μεταξύ των Λεωφ. Παλατιανής & Κων/λεως) έναντι των καθέτων οδών της

ads445.pdfa

Τελευταία Νέα