243/2010 – Λήψη απόφασης για συμβιβασμό δίκης Αριστομένη Δίπλα