Λήψη απόφασης για συμβιβασμό δίκης Αριστομένη Δίπλα